Digitalt vanvid breder sig og nærer selvsygen


Digitale gravsten med link, og det hele til ens FB profit, Twitter konto, Instagram, Linkedin og Youtube og hvad er nu findes. Et paradis for selfinister, navlepillere og andre jeg-fantaster, som kan bruge deres liv på at redigere hvem de var eller snarer hvem de vil ønske eftertiden vil tro at de var. Wow sikken en kæmpe industri det kunne blive……….. menneskeheden er sq fortabt og implodere til en mikroversion af et sort hul under vægten af egen betydning. Ingen gider læse 7,5 milliarder Hashtag idiot, de har for travlt med at finpudse deres eget.

Det dur altså bare ikke at menneskeheden får midlet til at bygge hver deres egen lille pyramide, mausoleum eller Operahus i et forsøg på at blive “husket” Lidt billeder må kunne gøre det. De kan brændes, når ingen mere aner, hvem der er på dem. Smukt er det, at om hundrede år er alting glemt og ressourcerne kan gøre mere nytte andet sted og hvis vi forvalter dem godt, også i en anden tid.

Udgivet i Indsigt-Påstande, Kort og godt, Min mening, Samfunds kritik | Tagget , , | Skriv en kommentar

Kinametoden


Armlægningen imellem Kina og kapitalismen tager til og kineserne synes at have fat i den lange ende. De har fint fattet, at magthavere i store dele af verden er folk med grådighed i højsædet og en dybfølt trang til rigdom. Derfor virker den kinesiske model med deal kontra no deal så effektivt imod den vesterlandske ytringsfrihed og den kinesiske kontrol over masserne breder sig stille, som et globalt terror-mindset.

I en fuldt udviklet kontrolmodel kan det, at jeg har skrevet dette, i fremtiden betyde at mit barnebarn f.eks ikke optages på en uddannelse eller kan få et job, fordi kinesiske finans-interesser nedlægger håndfast veto og så er begrebet ytringsfrihed slettet af historien.

Måske sker det ikke, men jeg synes at samhandlen med Kina bør mindskes til de har fattet, at deres indrigs-metoder ikke må række ud over den kinesiske mur.

Udgivet i Min mening | Tagget | Skriv en kommentar

Strøtanker om orden og kaos


Jeg læser pt i en bog om symboler. Jeg fik den for mere end 30 år siden af min mand og har læst i den i ny og næ lige siden med en blanding af utålmodighed og fascination.

I dag læste jeg om overflødighedshornet og fik lidt baggrund om Kronos, som er personificeringen af “tiden som sluger sine børn” som de gamle grækere udtrykte det. Det slog mig at Tiden er kaos og at alt vi mennesker gør er at søge at skabe orden og fastholde den.

At skabe orden er det liv gør, om det bygger slotte af sand, kongeslotte, rev af kalk skeletter eller bare lever til tiden har brudt det ned og kaos vender tilbage og det begynder forfra igen.
Selv på det kosmiske plan og det usynlige mindste plan og alle planer der i mellem kæmper orden og kaos en tilsyneladende evig kamp.
Måske er denne evig opbygning og nedbryden den motor der, som biprodukt, skaber både universer, stjerner og liv og måske noget endnu større.

Udgivet i Filosofi | Tagget , , | Skriv en kommentar

“Fra slette til bjerglandskab” et økonomisk/politisk paradigme


Jeg ser samhandlen som en oprindelig genial måde at skabe fred imellem folk og øge overlevelses procenten ved at kontrollere tag-selv-impulsen. Men som alle strukturer i menneskeskabte systemer Kommunisme, kapitalisme, nazismen, fascismen, feudalisme osv, så ender alle systemer med at ligne et bjerglandskab med dybe dale: fattigdom, sletter: middelklasse, højsletter: øvre middelklasse og bjerge: rige, bjergtoppe: meget rige, hvis man måler på magten og midlerne. Ismernes iboende forskel betyder bare et midlertidigt skift i hvor folk befinder sig i systemet.

Bjergene skubbes op af sedimenter, hentet fra dalene og de andre relativt lavtliggende strukturer i samfundet.

Det kalder jeg Trickle Up effekten. Der er også lidt Trickle Down effekt, men den er mindre, da det hentede materiale ligger længere på depot jo højere op i bjergene de kommer. Det er derfor at bjergene altid bliver højere, uanset hvilket system de er skabt i.

Bjerglandskabet kollapser til tider til “bæk og bølge” struktur. Den stuktur skabe kraftig vækst og skaber straks bjergbygning. Når væksten så truer med at aftage, skabes der dybe dale. hvilket vi har set i Danmark i de senere år, for at opretholde væksten i bjergene.

Mit råd til menneskeheden er at opretholde bæk og bølge strukturen. Det gør man med en gennemtænkt omfordeling og en bund under fattigdom/loft over rigdom struktur. Noget tilnærmelsesvist sådanne skabte verdens lykkeligste folk.

Udgivet i Indsigt-Påstande, Min mening, Uncategorized | Tagget , , , , | Skriv en kommentar

Milliardformuernes paradoks


Disse ophobede søer af døde penge, som ligger uvirksomme i enkelte rige folks lommer og som de heltemodigt øser en kop op af i ny og næ til udhældning over virksomheder (eller brændte katedraler) der så kan vokse og skabe arbejdspladser (og profit til investor selvfølgelig) er en hæmsko for samfundet. Dette set i lyset af, hvad disse mange milliarder kunne skabe af vækst, hvis de kom ud at trille i bunden af samfundet.

Paradokset bliver synligt, når talen falder på klimaforandringerne. Tænk hvad millioner af mere velhavende forbrugs-ivrige, tidligere fattigfolk ville betyde for CO2-udledningen, da det beviseligt øger svineriet jo mere velhavende folk er. Måske er det godt for klimaet, at der trods alt, er så få farligt rige mennesker i verden.

Det paradoksale ved paradokset er at folk, som løftes op i middelklassen, får færre børn og med en global bundklasse på middelklasseniveau ville de fleste af katastrofealarmerne, over stigningen af antallet af mennesker på kloden, holde inde med at blinke og hyle.

Udgivet i Filosofi, Indsigt-Påstande | Tagget , , | Skriv en kommentar

ABC om CO2


Engang fandt primitive væsener rigeligt med CO2 på kloden og begynde at spise den og de havde stor succes og bredte sig ud af vandet og op på land og de spiste og spiste og de udåndede ilt og når de døde, tog de lidt CO2 med i graven. Det forsatte i millioner af år og så var mængden af CO2 bleve mindsket og ilten forøget, så andet liv end planterne kunne gå på land og trække den ilt, som de havde brug for ud af luften og da de udåndede CO2 opstod der en balance imellem planter og dyr på kloden.

Mange millioner år senere kom mennesket og fandt en god brug af den over millioner af år bundne CO2 (fossile brændstoffer) og slap den fri igen, imens de ihærdigt fjernede de store CO2 ædende og ilt producerende skove………Resten af historien hænger ude i fremtiden, thi den er ikke “skrevet” endnu.

Udgivet i Filosofi, Indsigt-Påstande | Tagget | Skriv en kommentar

Twist


Twist er en dans imellem to individer, som snor sig omkring hinanden.

I Rusland twister Jehovas vidner, deres dansepartner gemmer sig nok bag det russiske retssystem. Verden har kastet sig ud i twist med Venezuela. Loyal To Familia har twistet med det danske samfund i årevis og Falck og Bios har twistet i det skjulte.

Yderst passende bruges betegnelsen en twist også om konflikter.

Twist er også et tætningsmateriale (vist en filtrede masse af bommulds tråde, ingen mikroplastik herfra) tidligere lagt i gevindene på vandrør for at tætne.

Dette fører til mit livs første vits:
En mand kom hver dag gående med en trillebør til grænseovergangen til Tyskland. Tolderen havde godt kig på ham, fordi hans lommer bugnede ! “tøm lommerne” sagde tolderen bistert. Manden satte den tomme trillebør ned og tømte lommerne: “Twist-twist-twist” sagde han, som han tømte lommerne for twist. Tolderen fandt aldrig noget.
Mange år senere sad de på det samme plejehjemmet. “Hvad smuglede du?” spurgte  tolderen……. “Trillebøre” svarede manden.

Udgivet i Hurra-mode | Tagget | Skriv en kommentar