Fyndord og hjemmelavede sandheder (i evig vækst)


Om det er penge eller roer i alt for store bunker, så er chancer for råd ligefrem proportional med bunkens størrelse og katastrofens omfang lige så. Næh jeg går ind for små bunker, fordi selv om nogle rådner, så er små bunke oftere spist, inden råd får en chance.

Kultur er noget smart noget. En slags social go-sub, der spare på tiden i hverdagen, brugt på omtanke og eftertanke. Kører man kun på det niveau, får man dog en mindløse zombie.

Den menneskelig ups-faktor er uberegnelig, udover at man ved at den med garanti manifestere sig.

Masserne bevæger sig aldrig synkront, da de er præget af kaos. Først ved at de første følger efter den allerførste, sætter masserne sig i bevægelse i samme retning og skaber orden.

Konkurrencesamfundet giver i sagens natur kun en vinder og producere horder af tabere.

Mennesker er enten svampe eller sten. Dyp dem i et hav af informationer og enten suger de eller også bliver de kortvarigt lidt fugtige på overfladen.

Bæredygtighed er et holistisk virvar, hvor der er mulighed for liv. Kapitalisme er en lineær orden, hvor der er mulighed for profit.

Eliten styrer og det har den altid gjort. Førhen var der kun en måde at spænde ben for eliten og det var blodigt oprør. I dag findes der endnu en måde og det kaldes demokratiet.

Jeg er så taknemmelig for at have levet i dette kosmiske mikrosekund og på lige denne plet på Jorden, hvor almindelige mennesker (også kvinderne) havde frihed og lighed.

Mange miljø-bomberne blev antænd, da mennesket fik sin store hjerne, fordi kun en lille bitte forstand fulgte med.

Man slår dem man kan nå, penge og magt giver mange lange arme.

Sikkerhed er en illusion, som holder lige til den brister.

Gamle gælds-byrder bliver sært nok tungere, imens de bliver mindre, jo længere tid der slæbes på dem.

Revolutioner er som slag i bunden af en ketchupflaske, kun nødvendige ved forstoppelse der hinde adgang til indholdet og en jævn fordeling af det.

Umådelig mængder af viden er baseret på umådelige mængder af velkvalificeret gætterier.

Menneskeheden er, som Titanic, på fuld fart imod et isbjerg, drevet af lige dele intelligens og dumhed.

Om at ind-eller udvandre:
Folk er sten og om sten begynder at trille, kommer an på underlagets hældning eller om de bliver skubbet til. Sult, frygt, nysgerrighed og drømme er de ting, der øger hældningen eller skubber.

En shitstorm er også en form for popularitet.

2 deling af den politiske magt ? Politikerne er valgt, de snakker. Spindoktorer er ansat af politikerne, de tænker.

Generelt er jeg ligeglad med etiketter af enhver art, kongelige, kønslige, sportslige, jobslige etc. De fortæller ikke noget om hvordan folk er, men hvad de går og laver og det er bare en tilfældighedens politur.

Når millioner af algoritmer kan samle og gennemgå data om millioner af mennesker på et split sekund, så skal det enkelte menneske bruge millioner af år på at bevise at algoritmerne tager fejl.
Algoritmer er dødsstødet til frihed og menneskelighed. I det digitale univers er vi bare data.

Hvis man har meget er det nemmere at få mere. Har man intet er det svært at få noget.

Hjemmet er en have. Den kan blomstre og kaste afgrøder af sig eller den kan mistrives og visne. Alt afhænger af at der er mindst en gartner, som bruger tid og omsorg på den.

Digitaliseringen betyder at uheld kun er et klik væk. Internet adgang betyder at alt digitalt du fortager dig og det andre fortager sig om dig, nemt havner steder og brugt til ting, som du ikke engang evner at forstille dig.

Der snakkes meget om samfundskagen. Selv fortrækker jeg at kalde det en lagkage, da der er bunde, fyld og bær i toppen. En lagkage ser måske kedeligere ud uden cocktailbær på toppen, men uden bund og fyld, slet ingen kage.

Nazi-kortet og Feudal-kortet er vigtigt at trække, hvis man ønsker at lighed og rimelighed ikke skal ende som støvede linjer i en gammel bog.

Fred er det vakuum, som opstår efter udbytning af en region (nogen har tjent kassen) og inden næste udbytning er opfundet (nogen tror manøvre i målområdet vil gøre dem rigere end de allerede er)

Er man utålmodig længe nok, kaldes det at være tålmodig. Det kan også betyde at være modig nok til at tåle noget, indtil tiden er moden til at ændre det.

At mindstelønnen sættes så lavt at overførselsindkomster skal betyde fattigdom for at folk angiveligt skal mene at arbejde betaler sig, fortæller mig at der er noget arbejdsgiverne forstår, som lønmodtagerne har glemt.

Arbejde er det man laver, når man hellere ville lave noget andet.

Vækst og rigdom er det andre får ud af at man arbejder.

“Spil-spil ellers vinder du aldrig” sir den melodiske honningdryppende reklame-stemme.
“Nej-nej lad være” sir jeg, så vinder du hver dag og taber aldrig

Fornægtelse forhindre ikke ting i at ske, men forhindre at man ser dem komme.

Er love lavet for at holde de lovlydige i ave ?

Kampen imod uretfærdighed er en evig kamp, fordi uretfærdighed er fundamentet for umådeholden magt og rigdom.

Fake News er et subtilt våben. Man behøver ikke hverken at skabe dem eller underbygge dem, det er nok bare at sige: “Fake News”
Svagheden er dog at efter noget tide aner ingen mere, hvad ordene var rettet imod og alt ender med et skin af Fake News.

For nogle er religion et spørgsmål om egen indre balance i forholde til hvad personen tror på, for andre er det et værktøj til at få magt over andre mennesker, for simpelt hen at få sin vilje

Ofte ses den umage man gør sig ikke, kun slutproduktet vurderes. Det kan nemt overføres til at umage ikke er umagen værd blandt folk uden store talenter eller med små defekter.

Ærlighed bunder på en af to ting: Frygt eller empati. Det første handler om andres reaktion og deres værdsættelse af en, det andet handler om reaktionen i en selv og ens egen værdsættelse af en selv.

Folk med hemmelige lommer på sjælen, fyldt med hemmeligt indhold, gør sig sårbare over for lommetyve.

Det at DR altid udråbes, som enten “røde lejesvende” eller “sorte håndlangere” alt efter hvem der nu er sur, betyder vel at DR faktisk mestre kunsten, at balancere på det politiske knivsæg.

Overskud privatiseres, mens underskud socialiseres. (Ukendt anden kilden)

Jeg ligger ikke mere under for den tro på at samtlige systemer, som vi mennesker har skabt, ikke i morgen kan blive vendt på hovedet, hvis det passer magthaverne og ultimativt, hvis det passer folket. Tyrannier og revolutioner er her i regionen blot sat på pause.

Et eller andet sted på vejen, igennem utallige menneskers hjerner og utallige år, er religionsfortællingernes mening gået tabt.

Pli er noget man sjældent bemærker, fordi det ligger i den til højrefoden velplaceret, men usagte bemærkning.

De kedelige gøremål er livets mørtel, dem der sørger for, at det sjove og smukke hænger sammen i vores liv.

Forholdet imellem godt og skidt er uændret, IT har bare øget mængden af det hele.

Når folk er meget kloge på et område, evner de ofte ikke at se de simple løsninger, fordi de ikke stiller de simple spørgsmål, som leder til dem.

At køre bil er farligt. Man bevæger sig nemlig oftest med en hastighed, som langt overstiger den fart, hvormed et mennesket kan tåle at blive stoppet brat.

Ny term: Big sister’s whatching you !

Statistik er ikke mere dækkende end de data den er beregnet på og data er ikke nødvendigvis lig med fakta

I virkelighedens verden kan man ikke flyve, hvis ikke man har vinger. At flyve i maskiner er mere at lade sig transportere og fuglene se det som et handikap-hjælpemiddel.

Der er noget Venstre ikke har forstået om fænomenet “Grønt!” Nemlig at det ikke gør et parti grønt, at skifte den blå farve på plakaterne ud med en grøn farve.

Et system kan blive så tungt
at det simpelthen er for dumt

Hvert fag og hver oprindelse har sin helt egen magi og lykkelige er hvert mennesket i egen tro på at ens eget er bedst, fordi man ikke kan se og mærke andet end sit eget.

Pengene går imod naturlovene, de fosser opad og det kræver snildt konstruerede tekniker.

I politik føres der et simpelt sprog bag al ordflommen.

Politik er det tidsbesparende modstykke til tingenes langsommelige, opadstigende forandringer fra massen af individer i et samfundet.

Ministrenes børnepension er rester af “herremands vældet” som diktere at rig og magtfuld mands børn, fødes med en højnet ret til selv at blive rig og magtfuld.

Der er så mange tilskudsordninger fra offentlige kasser, som ser ud som om de skal hjælpe “svage” af en eller anden art, men som ender i lommerne på smarte “stærke”

Man kan vælge at stå ved hvad man er og give en modvægt til det, man ikke vil være.

Hvis man ville dø af pengeforstoppelse, når man ramte de 10-20-30 millioner, så var verden et bedre sted.

Mænd, som biologisk masse, mener at kvinder skal skovles op.
Kvinder, som biologisk masse, mener at mænd skal håndplukkes.

Skranker kan godt have deres formål, men hvorfor tiltrækker de så ofte paver ? Fordi regler er deres religion.

Der er kun Een der kan beslutte, om jeg skal overholde en regel og det er mig. Hvis samfundet er uenig med mig, kan det sagsøge mig. Det er en regel jeg acceptere.

At spille på massernes følelser er verdens største skakspil

Vokser vi op i et hav af “må “ikke” og skaber os en farbar sti af “må godt” ?

Skattepenge skal bruges på det nødvendige. Sjov og spas, samt rart at have må folk selv betale.

Som empatisk menneske kan man nemt blive fanget, som klemt i en skruetvinge, i mellem ens egne behov og andres.

Hvis jeg havde tendens til at skamme mig på vegne af andre folks holdninger og handlinger, som jeg ingen indflydelse har på, ville jeg være død af skam for mange år siden.

Der er bare nogle risici man må leve med ellers kan vi alle ende i lænker, sådan for en sikkerheds skyld….

Når virkeligheden er dyrekøbt, er det vidunderligt at drømme er gratis.

Hvis man samler sig i flok for at tilbede en fælles Guddom, ender man med at være underlagt et magtfuldt menneske.

Det er højrefløjens hjertebarn, at lave service og sikkerhed for folket, betalt af folket, om til pengemaskiner for private grådigrikker !

Er rigdom en artsdefekt ? udmøntet i en samlermani og det daglige profit-fix…….? en overlevelsesstrategi, der er gået i selvsving.

Man er ikke mere forpligtet over for ens arbejdsplads, end den betaler en for at være ! Det må være læren af den nye danske arbejdsmarkeds model, som har vundet indpas i de senere år.

Tid er penge og ligesom med penge er tid noget, som man er nød til at bruge. Ikke at bruge tid eller penge på noget vigtigt, kan blive katastrofalt i det lange løb. Det politik handler om, er hvad man mener er vigtigt.

Om glasset er halv fuldt eller halv tomt, har ikke nødvendigvis noget at gøre med, om man er pessimistisk eller positiv. Det handler ofte om, hvad der er i glasset. Forstået på den måde, at er der noget godt, er det desværre halvtomt og er det noget skidt, er det uheldigvis halvt fuldt !

Selvfølgelig kan demokrati true demokratiet ! Det handler nemlig mere om hvem, der sætter dagsorden og hvordan demokratiet bruges, end om demokratiet selv. Demokratiet kan nemlig drejes rundt, så det skyder sig selv i sænk.

Magtelitens grådighed er et faktum og hvis vi vil bevare et skin af velfærd, kommer vi til at bløde for det.
Desværre, fordi jeg vil hellere forhandle end forbløde.

Problemet med fake news er, at man kan reagere på dem med: “det kan ikke passe” eller “nøøøøj det er for galt” Men man kan have ret eller tage fejl og dementier har de 2 samme muligheder. Generelt handler ens valg om, hvad man selv ønsker at mene.

Den digitale mønt giver magthavere en øget mulighed for at overvåge borgerne oppefra.
Møntens anden side, giver borgerne en øget mulighed for at overvåge magthaverne nedefra.

Der er for mange, som vil sig selv mest og så vælger de et lovende projekt, som de bruger til at surfe sig vej til toppen. Den type magthavere får man, når den totale økonomiske belønning er for stor.

På en måde er vi altid besat. I hvert fald kan det føles sådan for den del af befolkningen, som ikke lige pt køre med den demokratiske klat.

Politikerer er ikke andet end købmænd, som sjakre om den bedste pris for deres varer !

Systemet er et udtryk for politikernes aftryk. Politikerne er et udtryk for befolkningens.

“Ekkoet af Danmark, som et lige, retfærdigt velfærdssamfund, et grønt foregangsland, rinder lige så stille ud og mørket lægger sig”

Uskyldstabet er aldrig større end når man ikke gør det, som man syntes er rigtigt at gøre, fordi man ikke tør.

Når vi har kontrol over os selv, så giver vi os selv værdighed.
Når vores kontrol er væk, får vi værdighed fra mennesker omkring os….hvis de har tid og vilje.

“Rundt om slottet ligger de små fattige boliger, så langt øjet rækker”

Under massernes lige ret og lige værd, lurer drømme om overherredømme og undersåtter og passer man ikke på, rager de snart højt op over alle dem med andre drømme og undertvinger dem.

En hel del af det grumme overnaturlige er skabt af folk, som skulle på das bag stalden i nattens mulm og mørke, med kun en vakkelvorn tælleprås som lyskilde.
Så skabte de religion og der blev lys………… eller mere mørke, alt efter hvordan de nu brugte den.

Der er mange problemer med rendyrket kapitalisme. Her skiftes kvalitet ud med kvantitet, faglig stolthed med stress og sjusk og ære med profit.

Den regering (2017) ligner mest en flok uansvarlige, forkælede, sukkerafhængige børn, som tror de har eneret til de fælles kagedåser !
Selv bedstemors tørre kiks kan ikke stå i fred.

Som stærk kvinde, må man lade døtrene smadre ens knæskaller (helst på den søde måde) så de kan slippe fri af en og blive voksne, selvstændige individer.

Når folk føler at de skubbes nedad i samfundssuppen, så prøver de at skubbe andre ned under deres fødder, således at følelsen af at være nederst aftager !
Ikke alle reager således, nogle kigger sig til siderne og binder solidariske bånd til de andre i samme situation.

Hvis man spørger mig, så er det magteliten, der er globaliseret og ikke os andre. Sørgeligt for det betyder, at de øer der før var, hvor folk kunne få et godt liv, uden at blive drænet oppefra, er ved at forsvinde !

Åndelig føde er krydderierne på sjælens mad, som er brændende kærlighed.

I det mindste har vi danskere humoren og hyggen, de sidste bastioner mellem os og oprør.

Man ved man er tosset, når man pludselig hører sig selv sige: “Jeg skal altså holde op med at snakke til mig selv”

Klimaforandringer er det store dyr i vækstens åbenbaring, derfor tror de væksthungrende ikke på dem.

Følelser og politik kan ikke skilles ad. Det smukke ved fakta er, at de kan legitimere følelserne eller ændre dem med mindre, der er tale om følelser funderet i fanatisme eller anden form for følelses-idioti.

Kollektiv afstraffelse kan jeg aldrig gå ind for, Kan man ikke finde synderen, må man lade straffen blive i skuffen !

Vi udnytter alle lidt hinanden, men går langt over gevind, når dem vi udnytter ingen stemme har, det uanset om vi taler om dyr eller mennesker.

Der findes to typer nikkedukker. Dem der nikker af gavn og dem der nikker af frygt. De førstes nikkeri, placere dem lige under magten, klar til at holde op med at nikke og gribe den.
De sidstes nikkeri holder dem magtesløse og dømmer dem til livslangt nikkeri.

At Danmark var et rigt land samtidig med, at det var blandt verdens mest lige lande, burde få alle til at klamre sig til ligheden, om ikke andet, så fordi der er penge i det !

Når man strammer garnet, kvæler man, ikke bare barnet, men også børnene ved siden af. Det er den evindelige effekt af strammer politik.

Forudfattede meninger er lig med åndelig og social dovenskab. Man gider ikke selv finde ud af, hvad man synes om folk eller om noget og genbruger bare det sidst indput.

Når folk render med en halv vind, klæder de dem selv af til de viser sig for alle, kun iført deres dumheds underbukser.

War against drug in USA, is like an autoimmune disorder.

At forstå politik og tidens tendenser, er som at se i mørke.
Det man kigger på, ser man ikke, men det, som man ser med det perifere syn, ses tydeligt.

Internettet er som et hav på en tektonisk plade over et hav af hotspots. Her opstår øer af ligegyldighed og sjældnere af vigtighed og alle synker de i havet igen efter en tid.

Med vendingen “kun en dråbe i havet” mener vi, at noget er så lidt, at det er uden nytte, men uden dråber var der intet hav.

Folk der har taget turen fra middelklassen og ned til den nyskabte underklasse, ved hvad overdrevene besparelser fører med sig af ulykker, men der er også nogle, som mener at det der er sparet, er tjent og deres lommer bugner mere og mere.

Eksperter er nogle, som er gode til at overbevise andre, om at de ved noget. Ofte er det bare noget de tror.

Vejen over fænomenet med menigmands ejerbolig, er vejen til at de velhavende i dag kan få hånd i hanke med den lønmodtagende del af befolkningen, thi folk har så meget at miste, at de ikke tør slås for deres rettigheder.

Du kan ikke gribe dagen, når du har hænderne fulde af i går.
You cant sieze the day, if your hands are full of yesterday

Der er så mange, der lever af bureaukrati, at arbejdsløsheden ville stige markant, hvis det blev afskaffet. Faktisk ville det være meget billigere, hvis de alle havnede på kontanthjælp !

Regeres der med brutalitet og undertrykkelse, vil folket rejse sig og gøre oprør og fjerne magten.
Regeres der med venlighed og frihed, vil magtsyge højtstående bruge friheden til at rane magten.

Ordene “Guds vilje” bliver brugt af folk, der er støt på noget, som de er magtesløse overfor og af folk der ønsker, at andre skal være magtesløse over for det, som de selv ønsker skal ske……

Alt hvad der sker i verden er større eller mindre klodser, som danner grundlaget for hvordan nye klodser kan ligge, hvis man ser det hele lidt firkantet.

Det går godt med fremmedgørelsen, når der er en der gør det, men det går dobbelt så godt, når der er to, en fra hver side…

Radikalisering er blevet synonymt med utilpassede, fanatiske, muslimske indvandrer.
En stor portion af danskere er, som forsvar mod disse individer, gået i forbund med hinanden i grupper, der sjovt nok er lige så radikaliserede, som dem de ikke kan lide.

Rent faktisk så aner de fleste politiker ikke hvad de lave, når det handler om politik i de store linjer, for resultaterne ses kun i de små og dem interessere de sig ikke for.
Hjemmepleje og hospitalsvæsen er gode eksempler.

Jo mere lukrativt det er at være magthaver, jo flere magthaver får vi, som er grådige og magtliderlige. Den model er selvforstærkende. Faktisk var vi bedre stillet i befolkningen, hvis der var dobbelt så mange politikere til den halve løn, end med halvt så mange politikere til den dobbelte løn.

Det blive en større og større post på flere og fleres budget, at se velstillet og evigt infantile ud.

Det ser mindre ud, som om der forsøges på at lave robotter, der virker som mennesker og mere ud, som om der forsøges på, at få mennesker til at virke som robotter.
Måske fordi robotter kan man bare smide ud, når de ikke mere dur.

Det vi gør ved dyrene, vores levende, følende medvæsener på denne klode, i menneskets guddommelige navn, ville være passende adfærd for dæmoner.

Når der snakker om berigelse af menneskets muligheder, så talers der oftest om de fås mulighed på bekostning af de manges, men det siges aldrig højt.

Hvis the trickle down effect havde den påståede effekt, havde fattigdom været afskaffet for årtusinder siden.

Velfærden blev til for at afskaffe tilfældigheden ved velgørenhed. Tilfældigheden er tilbage igen i Danmark.

En der misbruger den hastighed hvormed han/hun kan køre og skader et andet menneske, straffes af retsstaten.
En der misbruger magt eller økonomiske midler og skader et andet menneske, straffes kun hvis den skadelidte er stærk og velhavende nok til at sagsøge vedkommende.

Når kvinder løber tør for ord, så græder de.
Når mænd løber tør for ord, så slår de.

Tilladelses-regler står altid svagt i forhold til forbuds-regler, da de mangler det dommedagssværd forbuddene altid er bevæbnet med.

Opdeling af folk i neoliberalismens/plutokratiets verden: Dem der er gode til at give og dem der er gode til at tage. (Når dem der er gode til at give er slidt op, er det ikke mere en selvfølge at de nu må tage lidt. Det er en fast orden, at Tagerne sidder på det hele)

Empati er noget vi gir til hinanden.

Hver generation går med musseskridt og spiser mussebidder, men med tiden vil selv en meget stor ost blive spist.

Vejen til succes er som en perlekæde: Perler af held trukket på en snor af evner og lukket med en lås af vilje.

Mærkeligt som det at nogle behandles dårligt, ivrigt bruges som argument for at andre også skal have det dårligt……det kan springe buk så længe, at det når hele vejen rundt og rammer afsenderen selv i nakken en dag !

Det danske Retssamfundet er blevet til et samfund, hvor dem med de længste arme og de største hænder, tager for sig af retterne.

I min livstid er vi gået fra et samfund, hvor staten vidste meget lidt om mig, men jeg vidste alt om staten, til et samfund hvor jeg ved meget lidt om staten, men staten ved ALT om mig (Citat Thorbjørn Fritzbøger)

Der er ingen der mere kan høre menneskene, da stemmerne drukner i larmen fra klingende mønter, som samler sig, først i små bække og siden til rivende floder og strømmer opad-opad-opad.

I et liv med evig stress er der indbygget omsorgssvigt til børnene, forældrene, eleverne, borgerne, patienterne, klienterne, kollegaerne, cheferne og forbipasserende i ens liv og ikke mindst til en selv.

Multikultur er tusinde forskellige svar på hvert eneste et af livets små og store eksistentiel spørgsmål og andre af livets detaljer.

Hvis nogle fås rigdom er forudsætningen for mange fattige, så går jeg ind for at vi afskaffer rigdom !

Når man vil fange lus er intet mere effektivt end en tættekam.

Medfølelse er spildt på de døde, den bør gå ubeskåret til de endnu levende.

Frihed til højdespring, samt en rimeligt bundgrænse for hvor lavt folk skal kravle, havde været smukt at tage med ind i det nye årtusinde. Men her er kun plads til højdespringerne.

Sommetider synes internationale knuder kun at være uløselige, fordi nogen har gavn af at de er der….

Når rige mennesker fører krig, så er det for at blive rigere eller mere magtfulde.
Når middelklassen fører krig, er det for at bevare eller øge friheden
Når fattige mennesker fører krig, er det for at undgå at sulte.
Her i ligger opskriften på fred: Ingen skal sulte, ingen skal være ufrie og ingen skal have stor rigdom og magt.

Blandt blandingsbatterier af guld, kan man lede længe efter vandsparer anordninger.

Hvis man, som en selvfølge, viser alle mennesker respekt, så slipper man for at skulle føle sig respekteret, før man kan vise respekt.

Når man føler at man ingen stemme har, når man ikke bliver hørt, så er det ikke rigtigt.
Det er de andres problem, de har ingen ører. (Citat: Sif Munch Svejgaard)

Service er noget, som skal beskytte nutidens virksomheder og bruges til at forklare kunderne, hvorfor de tager fejl i deres kritik og intet står til at ændre. (Erfaring høstet ved god hjælp fra Post Danmark)

Når samtlige partier bevæger sig mod højre, må man jo bevæge sig mod venstre, hvis man gerne vil være på midten !

Når man låner, skubber man sig selv nedad på ens egen prioriteringslisten.

Man ved kun hvad noget eller nogen indeholder, hvis man stopper op og kigger. Alt for mange bevæger sig med jetstrømmene højt over jorden og ser kun en kugle.

People are nuts about them self, they will end up finding a great loneliness and have no skills to end it

Når folk, der tjener store penge, græder over de penge, som de betaler i skat, så er det ikke fordi de mangler dem, men fordi de har glemt at glædes over alle dem de har.

Smålig er ordet, når man ikke under andre mennesker en smule af det, som man selv har til overflod !

Den indirekte ondskab, som skabes af ligegyldighed eller bekvemmelighed, er grundlaget for den udøvende ondskabs eksistens.

Sten der gnaver, havner altid i skoen, aldrig under hatten (ref.krisen)

Man skal lytte med hjernen og svare med hjertet.

Kapitalfonde driver ikke virksomhed, de høster kun profit. Det er deres formål.

Systemet prøver at skabe Duracell kaniner ud af arbejdsløse og syge, formålsløse bevægelser for bevægelsens skyld…hvor sært er DET lige ?!

Jeg har det som om jeg, siden starten af nullerne, har været i gang med en tvungen slowmotion emigration til et helt andet ubehageligt land, end det jeg er født i !

Ligesom man skal være medlem af folkekirken for at betale kirkeskat, så skulle man være medlem af kongehuset for at betale kongeskat.

Sært som det at kunne bestemme, hvad der er godt nok til andre, er lig med, at det bestemt ikke er godt nok til en selv !

Man skal ikke generalisere, så derfor vil jeg hævde, at der findes dovne arbejdsløse i samme procentsats, som der findes velhavende, som ikke er grådige efter mere.

Fænomenet Almindelige mennesker har kun to tilstande, enten gælder det alle eller også eksistere det ikke.
Fænomenet ildsjæle har også to tilstande, nemlig dem der brænder for andre og dem der brænder for dem selv.

Der findes ikke en dybere mening med livet. Meningen ligger ud over det hele, som en elastisk membran. Når vi tror, at vi trænger ned i den dybere mening, er det bare overfladen, som giver efter og følger med nedad og vi havner et nyt sted hver gang.

Vi er alle indvandrere, den eneste forskel er det åremål, der er gået siden vi ankom der hvor vi er, for nogle er vandringe just overstået, for andre er det utallige generationer siden.

Hele velfærds lagkagen er lagt i pres, de nederste lag kan dårligt røre sig på grund af mængden af flødeskum og det tonstunge bær på toppen !

I alle krige er det befolkningerne og soldaterne der desintegrere, fordamper og dør ! Hvis dette kunne udspille sig i magtens korridorer, fandt magthaverne nok en forhandlings løsning.

Er der noget om snakken, får Underdanmark en på frakken.News

Retorikken er renset for pli, rimelighed, medmenneskelighed og logik, sørgeligt at så mange har hovedet fuld af selviscenesættelse, at kun det imaginære indre spejl, har deres opmærksomhed.

At folk mener at pisk og fattiggørelse af arbejdsløse, vil få dem i arbejde, er som at lægge et æg på frost og tro, at ægget skaber en høne, der kan varme det !

Hvis alle altid gjorde det samme, tænkte det samme, lignede det samme, ville vi ikke engang være nået til at bo i huler endnu. Livet ville dårligt have nået ud af ursuppen, inden det gik til grunde.

Vi lever alle efter det forhåndenværende søms princip, dem vi finder bygger vi vores vej gennem livet med. Nogle påstår at alle kan finder masser af guldsøm, det er dem som har fundet guldsøm eller som har arvet dem.

Selvværd er baseret på hvad du syntes om dig selv.
Selvtillid er baseret på hvad andre syntes om dig.

Generalisation is the ignorant peoples way of compensating for the lack of wisdom and knowledge.

Kunsten at forstå kunst, er at forstå, at ikke al kunst er kunst og ikke al kunst skal forstås !

Det er lige meget hvad du er, det er hvordan du er, der tæller !

Viden og visdom, opnået på bunden af samfundet, siver desværre ikke så effektivt og hurtigt til overfladen, som magt og penge !

En Pert er en autodidakt ekspert….eller måske er en ekspert en Pert emeritus med Senil demens ?!

Penge gør lige som vand, de løber den nemmeste vej til de laveste områder og danner store ansamlinger. Og Velfærd er kunstvanding af ellers ufrugtbar jord.

Engang betød det at ligne en million, at man så godt ud. I dag betyder det, at man har brugt en million for at se ud, som man gør.

Det der skiller os fra dyrene, er ikke vores intelligens, men vores evne for empati….uden hvilken, vi bare er endnu en abe.

Intelligens bruger vi til at skabe os et godt liv. Visdom bruger vi til at skabe os et godt liv, sammen med andre.

Happieness Is precious, allso to be aware of it, while its there.

At blive godkendt til førtidspension, er som at blive hevet indenbords i en redningsbåd efter Titanics forlis…..noget man sætter stort pris på. Men man ville nok ikke have nydt en tur over atlanten i redningsbåd, hvis man ikke lige var blevet kalibreret om, via en tur i det kolde vand !!

Handlinger udført “i den bedste mening” forårsager megen elendighed, da det alt for ofte dækker over fortrængt selvprioritering.

At slagte de svageste, er ren rovdyr mentalitet, de er nemme at fange og nedlægge og har ikke kræfter til at kæmpe imod. Ulvene er løse, både i politik og andre steder i top Danmark.

Velfærd er for alle, profit er for de få.

Sult sidder i maven, fattigdom sidder i hovedet.

Mennesker er som luft, de kan blæse gennem livet på mange måder.
Tornadoen og brisen, ender ved samme mål, forskellen ligger i det landskab de ser, når de ved vejs ende, vender sig og ser tilbage.

Velfærd er alt det med synlige udgifter og usynlige samfundsmæssige indtægter.
Profit er alt det med synlige indtægter og usynlige samfundsmæssige udgifter.

Empati er en luftig størrelse, for at finde den skal man vide, at den er der, for at bruge den, skal man lære det af nogen. Hvis der var mere empati, var der mindre elendighed.

De kære forskere mener, at det ikke er umuligt at livet på jorden, kan stamme fra Mars …. kan være forklaringen på alle de grønlige unge søndag morgen.

We need a law against building happiness and wealth on other living creatures misery …….But i know thats big, so we could start with humans !

Vi har brug for en lov der forbyder, at bygge lykke og velstand på andre levende væseners ulykke …….. men jeg ved det er stort, så vi kunne starte med mennesker !

Tro aldrig på mode og kosmetik branchen, samt skønhedskirugien , hvis de har noget til salg. De vil gøre alt for, at du skal føle dig forkert, for det er det de lever af !

Den bedste måde at undgå lort på, er at genkende det og holde fingrene fra det og har du fået det på dig, så tør det omgående af . Det gælder alt, hvad man kommer i kontakt med gennem livet, arbejde, mennesker og systemer.

Uanset hvad, så er jeg den eneste lort, jeg ikke kan vise vintervejen, så derfor prøver jeg ihærdigt på, aldrig at opføre mig som en.

Mindreværd er den suppe fordømmelsens og forargelses bollerne svømmer i.

At find lidt venlighed frem, når vi kigger på andre mennesker, gør underværker.

Danskerne og vejret, jamen vi har levet med dansk vejr hele vores liv og alligevel stiger lyden af klynke koret mod himlen, når det regner og blæser. Vi kan kun en ting med vejr, accepter det og find det positive ved det : Grøn natur, masser af grundvand og farvestrålende gummistøvler.

Grådigheden hersker og som slangen der sluger sin egen hale, får det en ulykkelig ende.

Troværdighed er en sjældenhed : reklamer sendes på nettet til millioner af brugere og hævder : Dette tilbud er KUN for DIG!!!!!! ; )    Reklamebranchen saver ihærdigt i den gren, de selv sider på (eller bliver folk aldrig klogere…)

Der findes 2 typer mennesker : Dem der venligt tøffer gennem livet og sjældent gør nogen noget ondt og så de andre, nemlig dem der fortærer de første.

Jeg er et unikum, helt enestående, noget ganske særligt. Verden ved det bare ikke, for jeg er lille og umærkelig : )

I gamle dage var tilsætning noget man strakte kaffen med, i dag er det noget, som giver alle, det være sig producenter, forhandlere og forbrugerne, råd til 2 biler……..

Når folk går fra at være troende til at være religiøse … er det så gud der kalder på dem … eller er det djævlen, der går bag dem og skubber……

Truckers-kassedamer-fodboldspillere-læger-murere-børsmæglere-hundefrisører-rengøringskoner-landmænd-biologer-politikere mm……hvad de gør, gør de for at opretholde livet, skal nogen hyldes, må det være alle.

Nogle mennesker er som rådne æg …….. lad være med at prikke hul på dem.

Jeg …. har aldrig noget imod nogen, kun imod deres adfærd !

At banker er på samme stade som “lån til overforbrug folk” kom bag på mig, er der nogen i Danmark der driver forretning efter “tæring efter næring” princippet ?

Meget snak om at indvandre og flygtninge ikke føler sig som danske eller ikke mener at danskerne, syntes de er danskere. Hvis jeg flyttede til Kina og fik børn der, bliver jeg så kineser ?? er mine børn så kinesere ?? Det tager flere hundrede år, inden folkeslag glider sammen, hav tålmodighed.

Fordelen ved selvmordsbombere er, at de er til engangsbrug !

Forargelse, bør og burde er trillinger født af fanden selv og opfostret af misundelsens moster.

Giv mig en hacker, en svindler og en fanatiker og jeg vil lave dig en hakkebøf med løg, så stor, at jeg kommer i Guinness !!

Folk der lægger øre til rygter, tror hele verden hader dem og ender med at hade hele verden tilbage.

Folk der ophøjes til guder, lever ikke længe. Så lad mig nu være lille mig !

Hvad hed Danmarks 1. dyreaktivist ? Poul ! (Poul sine høns i haven lod flyve…….)

Hvorfor være deprimeret, når man kan nøjes med at være ulykkelig ; )

Tænker : Hvis man nu lægger hovedet i fryseren …. bevæger tankerne sig så langsommere ??

Dyrs ret. Er det noget dyr har ? eller noget vi giver/tager, eller om denne “ret” til at dele rettigheder ud, er noget mennesket giver sig selv for, at drysse efter forgodtbefindende til dyr og andre mennesker ? Har vi ret til det ?

Der er så meget hykleri, at det kunne brødføde hele verden i 1000 år, hvis det kunne spises.

Et vist forsinkelses filter over munden er godt nok, det giver hjernen mulighed for at følge med.

Jeg bruger min middelmådige hjernekapacitet, meget mere intelligent og varieret, end mange højtuddannede, højt lønnede, intelligente evner det.

Jeg ville ønske, at jeg var en bedre skytte. Desværre er jeg………. kuglestøber af natur.

Om Vinni

Jeg er 58 år og er uddannet Veterinærsygeplejerske og biologilaborant sidst i 70erne, derefter blev jeg sygehjælper og har arbejdet, som sådan til jeg blev sygemeldt i 2008. I dag bor jeg i Kalundborg. Hvorfor jeg er lige her, aner jeg ikke, men her er ok at være. Min blog er mit værktøj til at få tanker ud, der ellers ville rumstere og skabe uro. Den er en blanding af sære filosofiske tanker og meningsfulde meninger om samfund og mennesker. Du kan tage for pålydende eller lægge i det, hvad du har brug for.
Dette indlæg blev udgivet i Filosofi, Hurra-mode, Indsigt-Påstande, Kort og godt, Min mening, Samfunds kritik, Sureopstød og tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.