Selfie kulturen er blevet voksen


Selfie kulturen er blevet voksen, den søger mod rampelyset og når den det, bliver den måske brændt, men sikkert er det, at den brænder andre, da intet får lov at stå i vejen for udfoldelsen af egoet, af potentialet, hvis det er der.
Karrierer er kodeordet, adgangsbilletten til samfundet, tab den nu ikke, for så er du fortabt, reduceret til en sølle taber.
En sølle taber er ofte en, som ikke evner at sidde på sin flade i først 9 år, 8 timer i skolen og 3 timer med lektier, så i 3 år og tilsidst i 3-5-7 år eller mere, men som vælger at arbejde, at vedligeholde samfundet, passe de syge og gamle, bygge huse og veje, at vaske og gøre rent, så samfundet er klar til de studeredes ankomst, dem med hunger for karrierer, rampelys og succes.
Et er sikkert, vi skal nok se dem, dem der klare det.
De kan ikke lide os, fordi vi er tilfredse i en hverdag uden stress og jag, så derfor sænker de deres højt lønnede stress og jag ned over os, dog uden at lønnen følger med, den beholder de for dem selv.
Vi kan heller ikke lide dem.

Reklamer
Udgivet i Indsigt-Påstande, Samfunds kritik, Uncategorized | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Siden sidst 7.11.2017 Shitstorme m.m.


Hørt: Der kommer IKKE flere penge til Kommunerne !
Hvis der ikke kommer flere penge til kommunerne og til velfærden, der hvor folk bor, hvad i alverden skal folk så arbejde mere for ??
Åh jo selvfølgelig, de skal forbruge, det de tjener mere, så profitmagerne kan høste mere profit. Det og kun det, er hvad vækst virkelig handler om, velfærd for alle, er sådan en biting, som “stjæles” fra profitten.

Politisk shitstorm:
Nu har den politisk skabte shitstorm, som har været målrettet samfundets svagest, varet længe nok ! At formålet kan have været at, ved at mistænkelig gøre syge, arbejdsløse og flygtninge, har man fået danskernes accept af, at man har udhulet velfærden, forstår de færreste. Det eneste formål har været at befrie de højestlønnede for en del af deres skattebyrde. Samtidig har regeringen, også den forgående, haft travlt med “gøre noget andet” (Dong, Kvotekonger, feste ved det offentlige betalte tag-selv-bord) i læskuret under stormen, samt håbe at stormen render den rigtige vej og smadre folkets rettigheder sønd og sammen. I de sidste mange år har alle de reformer, der angiveligt skulle fjerne små skønhedspletter på velfærden, så som Dovne Roberter, bekvemmeligheds flygtninge og den slags, lagt velfærden i ruin og taget livet af mange, som havde brug for den.

Liderbukke shitstorm:
Shitstormen rettet mod maskuline liderbukke, er voldsom og voldsomme storme vælter dem, som de er rettet imod og en masse andre ryger uforskyldte med i købet. Dog er det ofte nødvendigt med voldsomhed. Pænhed giver ingen ændring, da kvinder som pænt siger. “lad være med det”, ikke gør indtryk, fordi der har været patriarkalsk magt i årtusinder.
Ulempen ved sådanne shitstorme er, at de kan blive implementeret direkte i samfundsmoralen, uden at være dæmpet med fornuft og rimelighed.
Det mænd med løse hænder skal forstå, er at de signalere, at deres hænder ejer en ret til kvinders krop og den ret har de ikke.

De røvklaskene liderbukke er i min aller bedste optik bare fjolser, som er så forblændet af deres eget syn på dem selv, som vidunderlig, at de slet ikke fatter, at andre ikke ser det samme. Derfor vil de kalde et uopdragent klask i røven, for et anerkendende klap.

Om Stress:
Når mentalt sunde og robuste medarbejdere køres ned af et urimeligt arbejdspres, det uanset velformulerede protester som “hvor har i stillet teleporten ?” Kan arbejdspladsen ikke være en makker i arbejdet med at gøre personen rask igen. Så er der også lige den ikke væsentlige finesse, at langvarigt stress kan give varige hjerneskader. Det tale ingen om.
Men sundhedsvæsnet og kommunen kunne hjælpe: Fred for jobcenter møllen, god psykologhjælp, udredning og dagtilbud med et formålet for samvær med andre i samme situation a la mødregruppe ordningen, det kunne være vejen til at blive rask, hurtigere.

Udgivet i Min mening, Uncategorized | Tagget | Skriv en kommentar

Siden sidst 30.10.2017 Om straf, Kejsersnit, Kina, svindel m.m.


Om straf:
Straf er et sært gammelt begreb. Jeg går mere ind for konsekvens af handlingen. A la: Smadre du en butiksrude, skal du betale for opsætningen af en ny og hjælpe glarmesteren med isætningen. Yderligere er din røv butiksejerens i 3 timer hver dag i en uge efter skoletid, til lettere forfaldent arbejde.

Kejsersnit m.m.
Det er sund fornuft at udele kejsersnit efter nødvendighedens princip.
Det er sund fornuft at prøve at holde folk væk fra unødig offentlig forsørgelse.
Det er sund fornuft at retsforfølge hjemvendte IS terrorister.
Der er så meget, der er sund fornuft.
Problemerne opstår først, når den sunde fornuft implementeres i et stift system, uden en platform for en menneskelig vurdering og man derefter hælder en slat bureaukratisk fanatisme oven i.

Kineseri:
Etpartisystemer er sært selv-opretholdende. Når man trækkes i fra flere sider, flytter man sig ikke meget fra hvor man står, men trækkes man kun i fra en side, så følger man efter, også selvom man trækkes rundt ved næsen, man har nemlig intet valg. Uden valgmuligheder, lader de fleste som om, at de er tilfredse ellers kan de ikke forsvare over for dem selv, at de viljeløst følger med. Modstand indenfor et sådan system, fortæller hvor slemt det er. Trækket er blevet for hårdt.

Om Ligestilling i arbejde:
– I en union af ligestillede kan der ikke være andenklasses arbejdstagere. Personer, der udfører det samme arbejde det samme sted, skal tjene den samme løn. Citat: Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker fra hans tale om EU’s tilstand, tilbage i september 2017.
Tænk at det skal være nødvendigt at lovgive om det, for at det sker. Endnu et af grådighedens mange ansigter:
http://www.dr.dk/nyheder/udland/opgoer-med-social-dumping-paa-vej-fra-eu

Om Svindel:
Straffen for at svindle med fødevarer, biler og alt andet, som sælges med falsk varebetegnelse, falske ingrediens lister eller som ægte varer, men er kopier, skal straffes i forhold til profitten tjent ved svindlen. Fænomenet bliver mere og mere omsiggribende med det globale marked. De store firmaer, som sælger verden rundt og dem der shopper svindelnumre tjener styrtende, ofte med ringe risiko. De ansvarlige skal afsættes, miste deres ret til fremtidigt afkast og fængsles. Deres ejendele og formuer beslaglægges, som pant på tilbagebetaling til bøden, som skal svare til den indtjening udåden har givet.
Det skal straffes hårdt, så forbrugeren kan føle sig som kunde og ikke en malkeko og redelige firmaer ikke skal føle sig til grin.

Samtidigt kunne man kigge på straffen for misbrug af betroede midler, så som den udbredte misbrug af gyldne håndtryk og straffen for skatte svig. Det skal kunne betale sig at være ærlig. Hvis vi ønsker en ærligere verden, skal risikoen ved svindlen med forbrugsgods og betroede midler, gøres til højrisiko område.

Udtynding af rimeligheden.
DF har arbejdet hårdt på at fjerne al rimelighed fra lovgivningen på områder, som skulle hjælpe flygtninge, sørgeligt, men sandt. At de har lykkedes med det i et retssamfund, som vores er en katastrofe for os alle ! Det har nemlig åbnet op for, at man kan fjerne rimeligheden i al lovgivning, når det kommer til mindretal og svage grupper i samfundet. Vi ser det bl.a. også ramme syge og arbejdsløse.

Undren:
Det undre mig, hvorfor så mange fra de nedre lag i den danske samfundskage blindt acceptere, at de er mindre værd end lagene længere oppe. Er de bare umælende, uoplyste stavnsbønder ? eller ønsker de bare at være det ? Så de kan være fornærmet uden ansvar og vælge at tørre fornærmetheden af på dem, der belejligt er smidt ned under dem ?

Banan-Danmark:
Bananstater kendes ved en stor, barnlig, uopdragen og grådig styreform, en total mangel på visdom og visioner til gavn for hele landets befolkning. Dagens politikere har alle deres hade-befolknings-grupper, som man ønsker at mishandle så meget så muligt. Måske er årtiers institutions anbringelse af børn og det at mange forældre vender misbrugte hjem fra deres arbejdspladser en giftig cocktail, hvis virkning rigtig begynder at kunne ses nu.

Hvorfor kæmper flere danskere så ikke for den velfærd, som var deres ?
Når det så ikke er sket for længst, så er det måske en ladhed, som kan ramme folk, som har opnået et vist mål af velstand uden at have kæmpet for den, fordi det var tidligere generationers kamp, en kamp man har glemt. Folk der siver til tops i alle dele af samfundet, er ofte folk, hvis mål det er at ende her.

I dag, hvor vi har en god portion af muligheder alle sammen, er det de karriere-bevidste, dem med et personligt ambitionsniveau i særklasse, der ender som magteliten, altså folk som vil dem selv og ikke så meget fællesskabet. Så får man ledere på alle niveauer, som ikke nødvendigvis er de bedste ledere, men i hvert tilfælde dem med flest personlige ambitioner og man får et ringere socialt samfund.

Udgivet i Uncategorized | Tagget , , , , , , , , , | Skriv en kommentar

Vi, de heldige få………


Danskheden er en ide, et fælles tankegods, skabt af mennesker i fællesskab, et fællesskab dannet af det fælles tankegods.
Alle der bebor de danske øer og fastland, kan være med.
Folk der ikke bebor de danske øer eller fastland, kan også være med, så kaldes det bare noget andet.
Danskheden er blandt andet: Frihed til at være, som man er, til at sige hvad man tænker, at gøre som man lyster inden for lovens rammer, sat af en demokratisk valgt regering og almenlig mellemmenneskelig pli.

Et sådan samfund giver individet Een stemme.
Stemmer gives ikke til organisationer af nogen art, hverken Ældresagen, erhvervslivets organisationer, Dansk Naturfrednings forening, Fagforeninger, Landbrug & Fødevarer eller politiske organisationer.
Sammenslutninger af mennesker har kun påvirknings ret ved argumentation og som leverandører af viden (som skal tages med et gran salt).
Et sådan samfund kræver, at man kan kontrollere egne lyster og behov, som kunne skade andre.
Et sådan samfund giver meget igen for de tab, som man har ved denne selvkontrol, det kræver også et stor mål af tillid til andre folks selvkontrol.

Tænk hvor er vi danskere heldige, at vi er blandt de relativt få, som bor et sådan sted.

Skulle vi ikke passe bedre på det ?

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Da jeg startede som sygehjælper i 1980 fik man ansvaret for et antal menneskers ve og vel. Der var nogle ydre rammer, som man skulle holde sig inden for og et hensyn til disse menneskers ønsker og behov.
Hvis man overtog denne gruppe mennesker efter en anden, havde denne skrevet en list om hvem, hvornår og hvad til hjælp for afløsere og nye medarbejdere, således at de kunne gøre deres bedste for disse menneskerne.
Som tiden gik, menneskerne ældes, sygdomme udvikler sig, nogle dør og nye kommer til, så skrev jeg listen om, så den var tidsvarende og passede med de faktiske forhold. Det var en del af mit ansvarsområde og en hjælp til at passe menneskerne bedst muligt, på den smarteste mulige måde.
I dag eksistere sådanne lister stadig, men de proppes med så mange mennesker og så lidt tid, at ingen kan passe menneskerne på en menneskelig måde. Listerne er udformet, så de passer de programmer, der skaber listerne og de politiske vinde, ikke så de passer til faktiske forhold og menneskelig individualitet.
Listerne er blevet et samlebånd og folk fjernt fra menneskerne, sætter konstant farten op på samlebåndet, fordi de hellere vil bruge pengene på højtlønnede ekstra ledere, smarte IT systemer, som spytter lister ud og de bruger hænder på at fodre systemerne med nye data, reparere og vedligeholde dem og hænderne til det arbejde, tager de fra gruppen af  de hjælpere, der skal effektuere listernes krav, dem der står (løber) ved samlebåndet.

Paradokset er at de hænder, der passer IT-systemerne, er dyre end dem der passer menneskene. Så intet spares, selv om det måske var det oprindelige formål.

Jeg ville gerne være sygehjælper igen, ikke i dag, men a la anno 1980-1995 !

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Siden sidst Oktober 2017: Om Aktiv dødshjælp, Kontanthjælp, Produktive, EU og Terrorisme.


Om Aktiv dødshjælp:
Jeg er for aktiv dødshjælp, men helt klar over at så simpelt er det ikke, det er et meget komplekst emne og at man nemt kan vende det, så det er noget helt andet, for eksempel rendyrket mord på uønskede mennesker. Som selvmord, handler det i den rene form, om ikke at kunne holde livet ud af en eller anden grund. Det er grunden der skal fokuseres på og ikke selv ønsket.

Fokusere man på grunden til og ønsket om aktiv dødshjælp i samfundet og blandt politikere generelt, dukker der problemer op.
Et af problemerne er misbrug, som i at det vipper mod at være acceptabelt i samfundet, nu der snakkes så meget om “ældrebyrden” kanske nogen håber på, at de ikke mere produktive gamle tager livet af sig, så der bliver råd til flere skattelettelser, så de velhavendes gamle kan få privat pasning…..jo også jeg er splittet !

Jeg mener at man har ret til at dø, hvis det ikke er menneskeligt muligt at ændre ting, så man får lyst til at leve. Men hvem skal så aflive en ? Det skal i hvert fald være frivilligt at påtage sig det erhverv.
At ønske at dø, fordi man f.eks. er blevet handicappet eller bare gammel, åbner derimod op for en alvorlig snak om, hvad der er sket med vores velfærd og den generelle pasning af vores samfunds svageste !

Om Kontanthjælpen:
Ingen sejler frivilligt rundt på Atlanterhavet i en redningsbåd. Med mindre de er omkalibreret via en tur i det kolde vand, så er redningsbåden et bedre alternativ. Men de vil nok helst tilbage på en ikke synkende Titanic.

Note til de produktive:
De produktive betaler skat. Når de får brug for skattebetalte ydelser, er de ikke mere produktive, men ses på som snyltere og sendes ind i hamsterhjul, som Jobcenterne og skammes ud af politikerne, hvis løn de har betalt til hele livet. Altså er skattesystemet nu blevet til legaliseret udsugning, betalt af de udsugede selv, til gavn for nogen, der ikke er dem.

Det grimme ved EU:
Problemet med EU er at “eliten” behandler andre medlemslande, som gåseleverproducenter behandler gæs:
De holder gæssene fast, stikker et metalrør i halsen på dem igen og igen og fodre dem med meget mere mad, end gæssene ønsker at spise.
Det er ikke fordi, maden ikke er gåsemad, der er bare for meget af den og tvangen er i sig selv en krænkelse uden lige og ikke til gavn for gæssene, kun til gavn for producenten.

Det smukke ved EU:
Det smukke ved EU og det som beviser at det ikke er helt så råddent, som man kunne frygte, er at der ikke blev samlet en hær og at tunnelen til England ikke blev fyldt med kampvogne m.m. som skulle holde englænderne i EU………måske fordi der ER ingen hær og godt for det.

Årsagssammenhænge:
Terrorismen er på en måde vores egen skyld. Velhavende landes befolkninger er revne ligeglade med andre landes nød. Fattige landes magteliter er revneligeglade med deres egen befolkningers nød.

Rigdom og elendighed deles side om side på internettet. Smartphones sælges til den pris, som folk kan betale for dem, til de fattigste lande og til de rigeste. Med TV og Internet kan folk verden over se, hvorfor de er fattige. De kan se den overflod, der er andre steder, det vækker vrede og ønsker om at få del i den overflod.

Folk med magtdrømme retter ulykkelige mennesker uden håb, som pistoler mod dem de hader, vi kalder dem terrorister. Hvis verden skal være et mere trygt sted at være, skal vi stoppe med at generere fattigdom og håbløshed, for at øge vores egen rigdom.

 

Udgivet i Filosofi, Hurra-mode, Indsigt-Påstande, Kort og godt, Min mening, Samfunds kritik, Sureopstød | Tagget , , , , , , , | Skriv en kommentar

Glade menneske smider ikke med bomber


Ville jeg spænde en bombe om maven og gå på besøg på borgen, hvis jeg endte på gaden ? Nej det ville jeg aldrig gøre, for jeg ville tænke på de flåede menneskekroppe, på politikernes børn, på deres gamle mor, på de gode sider af dem, som jeg tror er der, men som bare ikke rigtig kommer til orde i kampen om de bedste pladser i samfundet. Empatiens forbandelse, den de regner med vil sikre, at de aldrig får virkelig modstand.

Men tiderne ændre sig, for i det samfund de skaber, konkurrencesamfundet, er empatien brændt ud, slettet og findes ikke mere. Her handler det kun om at være vinder og eftersom et sådan samfund skaber flest tabere (der kan kun være Een vinder) og uden empati er alt muligt, også bomber, som vi ser det verden over.
Faktum er, som jeg ser det, så er det taberne, som tilværelsen blandt mennesker har brændt empatien ud af, der smider bomber på må og få. Glade mennesker smider nemlig ikke med bomber !

Udgivet i Samfunds kritik | Tagget , | Skriv en kommentar